SEFIROS – Mỹ Phẩm Xách Tay Chuẩn EU
Địa chỉ: Tòa Thăng Long Number One , Thanh Xuân , Hà Nội.
Sowroom: Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Hà Nội
Mobile: 0921855555
Email: Info@sefiros.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/sefiros.cosmetics